Pad van de Krijger

Ademtherapie

Adem is de basis voor alles! Een goed functionerende adem is de basis, fundament, voor een gezond en evenwichtig leven. Het gebruik van een optimale adem brengt zelfs optimale vitaliteit en levenskracht. Veel van onze klachten vinden namelijk hun oorsprong in een niet juiste gebruik van de adem. Hyperventilatie is hiervan wel één van de bekendste.

Wie is de baas?

Door welke reden dan ook zijn we het contact met de adem kwijtgeraakt. Als je onvrijheid ervaart in je adem, is de kans groot dat je hoofd het overneemt wat resulteert in veel piekeren en onrustige gedachten. Gedachten zijn in de regel geen goede raadgevers. Het brein kan slechts handelen vanuit het verleden waardoor je paden bewandelt die je al kent, daar waar je denkt dat het de meest veilig weg voor je is, daar waar de weerstand het minst is. Maar zit daar ook werkelijk je geluk, je vrijheid? Als stress bijvoorbeeld de adem ontregeld, dan heeft dat zijn weerslag op je. Fysiek, emotioneel en mentaal kun je minder hebben, energie neemt af en het is moeilijk om je te bewegen buiten begaande paden. Je lichaam bevindt zich dan in staat van vechten of vluchten. Vaak voelen we dit niet eens omdat we zo gewend zijn geraakt aan deze manier van leven. Via simpele interventies leer ik je om die stress-reactie te normaliseren. Dit herstelt je veerkracht en dat geeft meer energie en vitaliteit. Sterker nog: je levensenergie wordt weer aangesproken en je zal leven uit je lijf in plaats van uit je hoofd.
Adem is met recht de bron van jouw leven: een gezond en vitaal leven.
Het is goed om te beseffen dat een langdurige overvraging van het lichaam kan leiden to allerlei klachten zoals:
 kortademigheid / onrust in het lijf / slecht slapen / concentratieproblemen /  piekeren
Op termijn kan het zelfs leiden tot burn-out, chronische vermoeidheid en hyperventilatie.

Hoe ademtherapie werkt

Doel van de ademtherapie is om de te leren ervaren wat de natuurlijke stroom van de adem is. Afhankelijk van de vraag maak ik gebruik van handopleggingen, ademtechnieken en Chinese-Japanse ademleer. Aan de hand van wat ik observeer, bied ik de handvatten om een bewustzijnsproces op gang te brengen. Aan het einde van de therapie heb je geleerd je eigen adem te voelen, te (her)kennen en bewust te worden wat adem betekent voor je lichaam en geest. Je leert dieper ontspannen, je adem te gebruiken, ruimte te geven aan emoties, grenzen te herkennen en te respecteren, jezelf te zijn en steviger in je schoenen te staan. Kortom: door bewust te worden van je adem kun je verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit van je eigen ervaring. Ademtherapie kan je toepassen bij problemen van zowel lichamelijk als emotionele aard.

Praktische informatie

Trek soepele kleding aan zonder riem;
 Neem iets warm mee zoals een trui of vest en warme sokken voor de eindontspanning;
Neem een grote badlaken mee;
Zorg dat je niet of bescheiden eet voorafgaand aan de ademsessie.
In ongeveer 5 sessies wordt de adem weer in zijn juist functioneren gebracht. Je gaat meer ademruimte ervaren en problemen als onrust zullen zich sterk verminderen. Zodra de adem in een juist ritme beweegt, zal je dat ervaren in een toename van vitaliteit en rust.

Tarieven

Ademtherapie : 5 sessie € 295.00 (ongeveer een uur per keer)
Individuele sessie : € 65.00 per uur.
Het beoefenen van Yoga verdiept je adembeleving en creëert adem bewustzijn.
Copyright 2022-2023 Pad van de Krijger - 
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram